21.03.2013

Общините Поморие, Айтос и Руен се представиха на най-големия туристически форум в Румъния

IMG_1176Община Поморие съвместно с общините Айтос и Руен взе участие в най-престижното международно туристическо изложение в Румъния – TTR, което се проведе от 14 до 17 март в „Romexpo” – Букурещ.

Трите общини се представиха на общ щанд в рамките на проект „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011. Това участие допринесе за популяризирането и пълноценното използване на голямото разнообразие от туристически ресурси и продукти в тези райони.

Изложението TTR е форум за комуникация и информация в туристическия бранш и предлага на изложители от Европа възможност да се представят пред аудитория от експерти в сектора. Основната цел на участието на трите български общини беше издигане на имиджа на обособения от тях общ туристически регион.  Пролетното издание на Румънското изложение събра представители на туристически агенции, хотели, СПА курорти, туристически центрове и други професионалисти в бранша.

Представянето на природния ресурс и културно-историческото наследство на Община Поморие предизвика голям интерес. Акцентите бяха поставени върху морския и балнеотуризма, Музея на солта, Тракийската антична куполна гробница, манастира „Свети Георги Победоносец”, посетителския център на Поморийското солено езеро за наблюдение на птици и архитектурния резерват „Стари поморийски къщи”. Бяха раздадени и регистрационни карти за участие в 18-ти годишен конгрес на Европейската СПА Асоциация, който ще се проведе в Поморие на 14-17 май 2013г.

Общините-партньори участвaха в изложението с основните туристически обекти, включени в проекта. Община Айтос представи IMG_1162единствения изкуствено създаден парк в региона “Славеева река” и традиционните празници „Славееви нощи”, Архитектурно-етнографския комплекс „Генгер” и местността “Трите братя”. Община Руен избра да покаже местния традиционен спорт, типичните за района кулинарни деликатеси, уникалните кукерски игри, ловния туризъм, както и старинните религиозни храмове.

В рамките на изложението медиен интерес към българското участие прояви ‘Телевизия Фокус” – най-популярният специализиран теливизионен канал за туризъм в Румъния.