15.03.2013

Заповед за образуване на СИК

ЗАПОВЕД

 

№ РД-16-НС-219/15.03.2013

На основание  чл.71, ал.2 и.3 от Изборния кодекс

 

О Б Р А З У В А М:

 

избирателни секции на територията на община Поморие за произвеждане  на изборите за народни представители  на 12.05.2013 година.

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

                 тяхната номерация и адрес ,както следва:

ИзбирателнаСекция

№ по ред

        Място заГласуване       Обхват на   секцията (улица,квартал,населено място)
         1               2                                   3

021700001

с.Александрово

Читалището

Територията на цялото село

021700002

гр.Ахелой

училището

Граници:ул.”Ц.Симеон” 1-37,ул.”Рила”24-70;13-45, ул.”Калиакра”5-19

 

021700003

гр.Ахелой

училището

Граници:ул.”Ц.Симеон”2-68,ул.”Рила”-2-24Ул.”Калиакра”1-3,ул.”Зорница”1-7;2-4

 

021700004

гр.Ахелой

училището

Граници:ул.”Сл.бряг” 21-53,ул.”Емона” 1-9а2-22, ул.”Рила”-72-122;61-79, ул.”Шипка”

1-19;2-12

021700005

гр.Ахелой

училището

Граници:УЛ.”Сл..бряг”22-64 ул.”Емона” 11-21;24-38   ул.”Велека” 1-31;2-28, ул.”Шейново”1-7;2-10 

 

 

021700006

с.Бата

училището

Граници:ул.”Ив.Вазов”2 -48, 33-45,ул.”Дунав”    ул.”Янтра”, Соц.дом, ул.”Черно море” ул.”Илинден” ул.”А.Кънчев”

 

 

021700007

с.Бата

училището

Граници:ул.”Ив.Вазов” 1 – 33 , ул.” Отец Паисий”1-29, 2 –   18,ул.”Мургаш”1-5, 2-10училището

 

021700008

с.Белодол

читалището

Територията на цялото село

021700009

с.Габерово

училището

Територията на цялото село

021700010

с.Гълъбец-училището

Граници:ул.”Ст.планина”,”Петрова нива”, ул.”Родопи”   16-28,ул.”Витоша”1-41, и 2-30

021700011

с.Гълъбец

училището

Граници:ул.”Н.Лъсков”1-45, 2-36,Ул.”Странджа” 1-27 , 2- 24, ул.”Родопи”-2,

Ул.”Дунав” 19-17, 20- 32

021700012

с.Дъбник

училището

Територията на цялото село

021700013

с.Каменар

читалището

Граници: 2-34 на ул.”Европа”, 2-24 на ул.”Хан Аспарух”,   2-18 на  ул.”Цар Асен” , 1-15 на   ул.”Цветница” и 1-31 на ул.”Миньорска“

021700014

гр.Каблешково

училището

Граници: от 1 до 51 на ул.”В.Левски”, от 1-37 на   ул.”Съединение”, от 1-12 кв.Баира” и от 2 до 22 на ул. “Памукчията”

021700015

гр.Каблешково

училището

Граници: от 61-53 на ул.”В.Левски”, от 2-48 на   ул.”Съединение”, от 2-26 на ул.”Чучулигата”, по края на населеното място от №   77 до 57 на ул.”Черно море” от 27-20 на ул.Ахелой”, от 83 до 77 на ул.”Ст.планина”,   от 33-1 на ул.”Ив.Вазов”, от 48-62 на ул.”З.Стоянов” от № 2 до № 8 на ул.   “В.Левски”.

021700016

гр.Каблешково

училището

Граници:ул.”Кл.Охридски”2 -20, ул.”П.Яворов”1-19,   ул.”П.Евтимий” 1-13,Ул.”Дебелянов” 1-9, ул.”А.Кънчев” 41-81,

Ул.”Ст.планина”35-81, ул.”Ив.Вазов” 2-56

021700017

гр.Каблешково

училището

Граници: № 2 на ул.”Възраждане” край дерето, на   северозапад по хълма до гробищата, 2-18 на ул.”Ст.планина”, 44-62 на ул.”   А.Кънчев”, 2-6 на ул.”П.Яворов” край училищния двор до № 2 на ул.”Възраждане” 

 

 

021700018

гр.Поморие

СОУ”Ив.Вазов”

Граници:ул.”Кубрат” по “Крайбрежна” до 25в, по   “Ст.планина”, Ив.Вазов”14-20, по Ц.Симеон 23-33,” Аспарух” 1-13, бул.”Яворов”   по бреговата ивица до “Кубрат”

021700019

гр.Поморие

ПГ”Алеко Константинов”

Граници:ул.”Аспарух”2-10, по “Ц.Симеон”18-26,   Ив.Вазов”11-13, по “Освободител” 18б-6, “Ц.Самуил” 12-6,“Княз Борис І” 36-28,”Ив.Вазов”/по край картинната   галерия/, Райна Княгиня”, “В.Левски” 13-15, по южната брегова ивица  до “Аспарух”-10

021700020

гр.Поморие

СОУ”Ив.Вазов”

Граници:ул.”Крайбрежна”27-51, по “Поп Сава Катрафилов” до   “Солна” № 94,”Раковска”, Ахелой” 7-31, Ст.планина” до “Крайбрежна” № 27

021700021

гр.Поморие

СОУ”Ив.Вазов”

Граници:ул.”Ахелой”2-36, по “Ст.планина”,“Ив.Вазов”до № 15,”Ц.Освободител”25-9,

“ц.Самуил”7-3,”Княз БорисІ”38-46,”Отец Паисий”/гърба на   СПТУ, по бул.”Яворов” до “Ц.Асен”-1

021700022

гр.Поморие

ПГ”Алеко   Константинов”

Граници: от х-л Поморие по ул.”В.Левски”,”Р.Княгиня”/   отсечката зад картинната галерия/,”Ив.Вазов”3-9,”Княз Борис І”35-45, по “Отец   Паисий” 7 -1 поБул.”Яворов”брегова ивица до х-л “Поморие”

 

 

 

 

021700023

гр.Поморие

ПГ-“Алеко   Константинов”

Граници:ул.”Ахелой”5-1, по “Княз БорисІ”до 56/градска   градина/,”Ген.Скобелев” 1-7, адм.сграда на ТКЗС, СОУ”Ив.Вазов”, “Поп Сава   Катрафилов”/магазин за мебели/,”Солна”, “Ц.Асен”,”Нео Анхиало”,”Европ”,“България”,”Хан Телериг”,

”Ц.Ив.Асен””Ц.Петър”

021700024

гр.Поморие

У-ще”Ив.Вазов”

Граници: от №16 на “Ген.Скобелев”, Солна”,”Проф.Стоянов”,   край у-ще “Ив.Вазов”, по Лозенградска, “Княз БорисІ”, “Сливница” 5 а -1 по   бул.”Яворов”, Гладстон”,”Екз.Йосиф” 2-20 до “Скобелев”- 16, “Нео Анхиало”,”Европа”,”България”,”Ц.Конст.Асен”,

“Ц.Тодор Светослав”,”Ц.Ив.Александър”,

“Св.Иван Рилски”,”Митрополит Климент”,

“Св.Климент Охридски”,”Петко Каравелов”,Тунджа,”Княз   Батенберг”,”Стефан Стамболов”,”Нептун”,

“Арда”,”Огоста”

 

021700025

гр.Поморие

у-ще “Ив.Вазов”

 

Граници:ул.”Сливница” 2-4, по “Княз БорисІ,”Лозенградска”   4 до № 14, ул.”Солна” по край РПС, Княз БорисІ” 119-159/гарата/ , по   бреговата ивица до “Сливница” № 2

021700026

гр.Поморие

У-ще “Ив.Вазов”

Граници:кв.”Свобода”-жилищни блокове от № 1 до № 14 и № 31

021700027

гр.Поморие

ПГ”Алеко   Константинов”

Граници: от аптеката по “Ген.Скобелев” до №   14а,”Екз.Йосиф” 17-1 по край РУСО, по “Гладстон”/халите/, бул.”Яворов”,   градинката зад читалище”Просвета”,по Княз Борис І” до р-т”Велмони”

021700028

гр.Поморие

ОУ”Хр.Ботев”

Граници: Пожарната по ул.”Княз БорисІ”, до № 189, по   ул.”Г.Кондолов”, ул.”Морска” от 24- 2 до Пожарната 

 

021700029

гр.Поморие

ОУ “Хр.Ботев”

Граници: ул.”П.Волов” 16-26а, по жп.линията   ул.”Железничарска” 16-14, П.Берон” 47-9, 10-24 “ Ал.Стамболийски” 13а – 1,   “Мусала”, “Д.Х.Димов” 23-7 по “П.Волов” 16

021700030

гр.Поморие

ОУ”Хр.Ботев”

Граници: ул.”Княз Борис І” 102/Търговия на едро/ по”   Манастирска” до № 24, “Мусала”51-37,”Железничарска”, “П.Волов” 21а-1,”Княз Борис І”   116а-102

 

 

 

021700031

гр.Поморие

Център за   обществена подкрепа кв.”Север”

 

Граници: ул.”Манастирска” № 1-43, “Мусала”53-69, край   училището,”Анхиало”-Автотранспорт”, Топливо”, ТПК”Октомври” до “Манастирска”   1

021700032

гр.Поморие

Център за   обществена подкрепа кв.”Север”

Граници: ул.”Марица” 12 -34а, нивата на ТКЗС, езерото по   “Камчия”, “Солено езеро” 24-18,”Родопи” 15-1

021700033

гр.Поморие

Клуб на пенсионера

Граници:ул.”Д.Х.Димов” от 4а до 14,”Мусала”17-1,”Княз   БорисІ” 134а до 118/р-т”Лазур”/, “П.Волов” 2 -14 

021700034

с.Лъка

читалището

Територията на цялото село

021700035

с.Медово

читалището

 

Територията на цялото село

021700036

гр.Поморие

ОУ”Хр.Ботев”

Ул.”Княз БорисІ” 191/пощата/- 215 Ветеринарна лечебница/по   бреговата ивица” до № 26 на ул.”Морска”,”Г.Кондолов” от 2-8а, 1-7 до пощата

021700037

Гр.Поморие

ОУ”Хр.Ботев”

Граници:ул.”Мусала” 2-20, по ул.”Ал.Стамболийски” 1-12а,   нива в м-ста”Пальокастро” до Опитна станция ул. “Чайка” 1-13, по ул.”Княз   БорисІ” до 136

021700038

гр.Поморие

У-ще”Ив.Вазов”

Кв.”Свобода” от бл.21 до бл.30

021700039

гр.Поморие

У-ще “Ив.Вазов”

Кв.”Свобода” от бл.15 до бл.20 

 

021700040

гр.Поморие

Център за   обществена подкрепа кв.”Север”

Граници: ул.”Марица” от 2-10, “Родопи” 2-14,”Солено езеро”   до № 27 ,”Камчия” 6, Изгрев, “Г.Делчев” до “Марица” № 2 

 

021700041

с.Козичино

кметството

Територията на цялото село

021700042

с.Горица

ДВФУ/дом за   възрастни хора/

Дом за възрасти хора

021700043

с.Горица

читалището

Граници: ул.”Хаджи Димитър” 2-38,местността “Хаяра” /извън   регулацията/, ул.”Цар Самуил” 14-16а, ул.”Иван Вазов” 1-9, до №18 на   ул.”Изгрев”, блоковете на Земеделската кооперация, до №16 на ул.”Св.св. Кирил   и Методий”,ул.”Витоша”до №2 на ул.”Х.Димитър”

021700044

с.Порой

училището

Граници:ул.”Гурко” 1-19;ул”.Шипка” 2-8; ул.”Цар   Шишман”1-13; ул.”Ц.Симеон”2-64;ул.”М.Луиза”2-22; ул.”Батак”   1-11;ул.”Анг.Кънчев” 2-14; ул.”Ст.Караджа” 1-11;ул.”Х.Димитър” 2-8

021700045

с.Страцин

училището

Граници:ул.”Сливница”ул.”Девети май”,1-7, ул.”Дунав”, ул.”Средна гора” ул.”Ст.планина” 1-15,   2-14

 

 

021700046

с.Страцин

училището

Граници: ул.”Черно море” 47 – 73, 48 -62,Ул.”Роза”ул.”Лозарска” ул.”Трапезица”

Ул.”Ст.планина” 17-45, 16 -32

021700047

с.Косовец

читалището

Територията на цялото село 

 

021700048

гр.Поморие МБАЛ

Общинска болница-Поморие 

 

 

021700049

СБР-НК ЕАД”Филиал   Поморие/ специализирана болница за рехабилитация/ и санаториума на МНО

СБР-НК ЕАД “Филиал Поморие”/специализирана болница за   рехабилитация/и санаториум на МНО

 

 

021700050

ВПД-Сарафово

Територията на ВПД-Сарафово

 

 

Настоящата заповед да бъде обявена публично.

Контрол по  изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Поморие г-н Тони Митев.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  :/П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ