13.03.2013

Съобщение от Общинска администрация

Напомняме на собствениците на домашни кучета , че съгласно Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие  са длъжни:

–  да регистрират в срок не повече от навършване на 3 месечна възраст, а за всяко новопридобито куче в срок от 7 работни дни след издаване на ветеринарно-медицинския паспорт на кучето. Регистрацията се извършва в стая №41  в сградата на  Община Поморие.

– такса куче е годишна и се заплаща в срок до 31.03. за годината, за която се отнася или 15 дневен срок след придобиване на кучето. Таксата се определя в годишен размер на 24 лв.