13.03.2013

Открита процедура по ЗОП с предмет: “Проектиране и строителство (инженеринг) на обект:„Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2013-0006
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: С договора се предвижда подобряване на   ВиК инфраструктурата в град Поморие и региона чрез пречистване на отпадните   води посредством реконструкция и модернизация на ПСОВ – град Поморие   (пречистваща водите на гр. Поморие и кв. Сарафово – квартал на гр. Бургас),   до постигане на изискванията за заустване в „чувствителна зона”, т.е. с   предвидено отстраняване на азот и фосфор. Реконструкцията и модернизацията на   пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие, включва най-общо:   – Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води   (ПСОВ) – Поморие (в рамките на самата площадка, вкл. рехабилитация и преасфалтиране   на главния довеждащ път); – Изграждане на ново дълбоководно заустване.
Краен срок за подаване на оферти или   заявления за участие: 11.04.2013 г. 17:00
Състояние: Отворена

Съдържание

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 529186 Решение 13.03.2013 г. 13.03.2013 г.
2 529188 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)                                                                            13.03.2013 г. 13.03.2013 г.
3 531704 Решение      25.03.2013 г. 25.03.2013 г.

 

Документация

Техническа спецификация

Приложения

Нови указания към участниците

 Отговор 1

Отговор 2

Информация за договор 706352