12.03.2013

Музеят на солта в Поморие ще бъде изцяло обновен до април

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДнес, на официална церемония стартираха строителните работи  за подобряване на качеството на културната атракция Музей на солта Поморие. Кметът на общината Иван Алексиев направи първата копка и даде началото на изпълнението на проект „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”, финансиран по „Оперативна програма регионално развитие 2007 – 2013”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/006.

Избраните фирми изпълнители по проекта са две. Щрабаг ЕАД ще извърши цялостен ремонт на улица „Солна”, която води към музея, за да се осигури по-добър достъп на туристите; паркоустрояване на района на музея като постави подходящи дървесни и храстови видове, автоматизирана поливна система за пространството около Музея; изграждане на видеонаблюдение.

ДДЗ НЕПТУН, представлявано от Андезит ООД, ще извърши цялостно благоустрояване на Музея и района около него. Сградата ше бъде санирана, ще се изградят съоръжения за хора с увреждания, ще се ремонтира експозиционната зала, покривът и дограмата. Фирмата  ще изготви нови информационни табели и средства за  популяризиране на обекта.

Сума за изпълнение на проекта е в размер 1 887 704 лв., от които 1 569 088 лв. са съфинсиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидени са средства за интерпретация и анимация, стационарни бинокли за наблюдение на Поморийското езеро, атракционно влакче за посетителите,  както и много други иновативни способи за привличане на туристи.

Целите на проекта са да се подобри качеството на културната атракция Музей на солта и солниците. Да се популяризира и да се съхрани нематериалното културно наследство на древно Анхиало, да се съхранят солниците като недвижим паметник на културата.

Срокът за изпълнение на проекта е 23.08.2013г., но кметът Иван Алексиев заяви, че до края на месец април трябва да е приключил. „Искаме през новия туристически сезон да посрещнем гостите на Поморие с нова визия на Музея на солта.” – каза още той и допълни:

„С реализирането на този проект посетителите на музея ще се увеличат многократно и не само през лятото. Музеят ще се превърне в целогодишна туристическа дестинация”.