11.03.2013

Обявления по ОВОС от 11.03.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-25-ПР/28.02.2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШЕНИЕ № БС-25-ПР/28.02.2013 г.