11.03.2013

Кметът на община Поморие открива изнесени приемни за граждани

В изпълнение на Програмата за управление 2011-2015 г. , се откриват изнесени приемни в съставните селища на община Поморие. Кметът Иван Алексиев ще посети всички населени места в периода от 15-ти до 28-ми март. За улеснение при съставянето на графика, каним всички, които искат да се срещнат с кмета да заявят желанието си предварително в кметството на съответното населено място.

Ето и график на изнесените приемни в община Поморие:

СЪСТАВНИ СЕЛИЩА

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

гр. Каблешково 15.03. /петък/

15.30 ч.

в кметството

с. Дъбник 18.03. /понеделник/

13.30 ч.

в кметството

с. Габерово 18.03. /понеделник/

15.30 ч.

в кметството

гр. Ахелой 19.03. /вторник/

16.30 ч.

в кметството

с. Белодол 21.03. /четвъртък/

13.30 ч.

в кметството

с. Бата 21.03. /четвъртък/

15.30 ч.

в кметството

с. Порой 22.03 /петък/

13.30 ч.

в кметството

с. Гълъбец 22.03 /петък/

15.30 ч.

в кметството

с. Горица 25.03 /понеделник/

13.30 ч.

в кметството

с. Козичино 25.03 /понеделник/

15.30 ч.

в кметството

с. Косовец 27.03. /сряда/

13.30 ч.

в кметството

с. Страцин 27.03. /сряда/

15.30 ч.

в кметството

с. Каменар 28.03. /четвъртък/

13.30 ч.

в кметството

с. Лъка 28.03. /четвъртък/

15.30 ч.

в кметството

с. Александрово 29.03. /петък/

13.30 ч.

в кметството

с. Медово 29.03. /петък/

15.30 ч.

в кметството