11.03.2013

Решения от 22-то /извънредно/ заседание проведено на 7.03.2013г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 22-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ  ПРОВЕДЕНО НА 7.03.2013г.

/мандат 2011-2015г./ 

Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 22.03.2013г.

 

Изтегли: 22 заседание