08.03.2013

Стартират строителните работи по Музея на солта

 

На 12.03.2013 г., от 14.00 часа в Музей на солта – гр. Поморие, ще бъде даден старт на строителните работи по проект  „Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции”,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/3.1-03/2010/006.