06.03.2013

Решение за прекратяване процедура по ЗОП с предмет „Доставка на строителни материали и бетонови изделия на територията на Община Поморие по обособени позиции за периода от 24 месеца”

No ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 509114 Решение 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
2 509118 Обявление за поръчка (ЕС) 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
3 511191 Решение 28.11.2012 г. 29.11.2012 г.
4 527858 Решение 05.03.2013 г. 06.03.2013 г.

Решение за прекратяване