05.03.2013

Стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси в община Поморие

От 1 март 2013 г. стартира кампанията за плащане на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2013-та година.

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на данъците и такса смет са следните:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска – от 1 март до 30 юни, II вноска – от 1 юли до 30 октомври. Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5%.
2. Данък върху превозните средства: I вноска – от 1 март до 30 юни, II вноска – от 1 юли до 30 октомври. Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5%.
3. Патентен данък: за първото тримесечие – от 2 януари до 31 януари, за второто тримесечие – от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие – от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие – от 1 август до 31 октомври.

 

От 05.03.2013г. до 31.05.2013г. ще има изнесено работно място за събиране на данъци и такси в квартал „Св. Георги”, гр. Поморие. Работното време ще е от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 15:30 ч., на адрес: ул. „Смирна” №1 А /в сградата на пенсионерски клуб/.

За улеснение на гражданите, кампанията за събиране на местни данъци и такси 2013г. обхваща всички  населени места от общината. От днес до  31.05.2013г., касиер събирачите ще обслужват жителите по график, който може да витите тук.