05.03.2013

Решение от 21-то заседание проведено на 26.02.2013г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ

 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ  ПРОВЕДЕНО НА 26.02.2013г.

/мандат 2011-2015г./

Изтегли: 21 заседание