04.03.2013

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за отстъпено право на строеж

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за отстъпено право на строеж, на основание чл.43 ал.4 от Наредба №1.

Списък 1

Списък на гражданите които не отговарят на условията за картотекиране, на основание чл.43, ал.4 от Наредба №1.

Списък 2