04.03.2013

График на касиер събирачките за събиране на местни данъци и такси по населени места.

График на касиер събирачките за събиране на местни данъци и такси по населени места.

От 01.03.2013г. до 31.05.2013г.

Анна Балева
Понеделник гр. Каблешково
Вторник преди обяд с Медово ,   след обяд гр. Каблешково
Сряда преди обяд с. Дъбник,   след обяд гр. Каблешково
Четвъртък преди обяд с Габерово, след обяд гр. Каблешково
Петък  гр. Каблешково
Христина Томова
Понеделник гр. Ахелой
Вторник с. Лъка
Сряда с. Каменар
Четвъртък с. Александрово
Петък гр. Ахелой
Невсе Адем
Понеделник с. Гълъбец
Вторник с. Горица
Сряда с. Козичино
Четвъртък с. Порой
Петък с. Гълъбец
Арфе Кралъ
Понеделник  с. Белодол
Вторник с. Страцин
Сряда с. Косовец
Четвъртък с. Бата
Петък С. Страцин