01.03.2013

Обявление по ОВОС от 01.03.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-11-ПР/20.02.2013г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШЕНИЕ № БС-11-ПР/20.02.2013г.