28.02.2013

Обявление по ЗУТ от 28.02.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

 

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на „Инстар” ООД – гр. Бургас, Таня Благоева Апостолова, н-ци на Анка Ангелова Георгиева и Иванка Георгиева Димитрова – заинтересована страна, обявление №93-06-222/ 04.12.2012г. за обявен ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.19.39 в м. „Лахана”, гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 28.02.2013г.