25.02.2013

Публична покана с предмет: „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците на целодневна организация в ОУ”Христо Ботев” гр.Поморие

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9012554 25.02.2013 г. Основно училище – Христо Ботев, гр. Поморие „Доставка на храна в готов за консумация вид по предварителни заявки за учениците на целодневна организация в ОУ”Христо Ботев” гр. Поморие, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „закуска”, за учениците в ОУ „Христо Ботев” гр. Поморие“ и Обособена позиция 2: „Доставка на храна в готов за консумация вид, – тип „обяд”, за учениците на целодневна организация в ОУ”Христо Ботев”- гр. Поморие“ 04.03.2013 г.

Приложение

Указания храни Христо Ботев