27.02.2013

Общински съвет Поморие прие бюджетa за 2013 година

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Вчера /26.02.2013г./се проведе 21-то заседание на Общински съвет Поморие. На него се прие отчетът на бюджета за  2012 година. Също така се прие  и отчета за общинския дълг за 2012г. След кратко обсъждане и промени по определени пера, общинските съветници приеха и  бюджета за 2013.

„За да постигнем баланса  между потребностите и възможностите в проекта за бюджет за 2013 година сме се постарали да планираме реално изпълними приходи без „кух обем”и скрити дефицити” – това каза на заседанието заместник-кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев. Той поясни, че приоритетите при създаване на бюджет 2013 са образованието, социалните дейности, чистота и поддържане на социалната и техническа инфраструктура”.

Общата рамка на бюджета е 23 598 161 лева, като от тях 19 416 965 лв. са текущ бюджет и 4 181 196 лв. капиталов бюджет.

В Капиталовата програма за тази година се предвижда изграждане на кръгово кръстовище, велоалея, временен пазар за селскостопанска продукция, основен ремонт на хандбалното игрище, ремонт на източното нереновирано крило на ПГТ „Алеко Константинов”- това са само чат от капиталовите обекти залегнали в бюджета на Община Поморие за 2013 година.