25.02.2013

Съобщение относно обществена поръчка с предмет „ Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на ОП „СО” – Поморие

На вниманието на всички участници в обществена поръчка с предмет „ Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на ОП „СО” – Поморие,вписана в регистъра на обществените поръчки с обявление № 515264:21.12.2012 г., и преписка 00712/2012-0021/21.12.2012 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2013 г., от 11.00 часа на адрес: гр.Поморие, ул. „Солна” № 15, стая № 4, ще се проведе заседание на комисията за провеждане на обществената поръчка, на която ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.