25.02.2013

ПОКАНА

 

Уведомяваме Ви, че на 27.02.2013г. от 16:00 часа в зала № 2 на Община Поморие ще се проведе открито заседание на Консултативния съвет по туризъм. Поканата е към всички заинтересовани и имащи отношение по въпросите на туризма лица, да вземат участие в срещата.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на изложения – борсите в София и Берлин
  2. Обсъждане на условията и реламента на фестивала „Достойно есть”
  3. Обсъждане на предложения за побратимяване с градове от страната и чужбина.
  4. Обсъждане на гласувания бюджет за развитието на туризма в община Поморие
  5. Дискусия по текущи теми