20.02.2013

Съобщение относно корекция в документацията за ОП с предмет :Техническа помощ за управление на проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”,

Промененте документи могат да се изтеглят от :

 http://pomorie.org/web/?p=5428