18.02.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие e постъпило:

1. Уведомително писмо с вх.№94-Г-80-3/08.02.2013г. от Георги Матев Матев, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в имот с идентификатор 00833.5.1, в местност ”Пречиствателната”, землище на гр.Ахелой,Община Поморие.