05.01.2013

село Каменар

КАМЕНАР

Каменар-Презентация

Kamenar-Presentation

Kamenar-Präsentation

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 37′ сев. ш. и 27° 34′ изт. д. Релеф: Селото се намира на 6 км. северозападно от град Поморие.
* Надморска височина: 5 м.
* Води: Минерални извори.
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

* Кмет: Петко Георгиев Петков
Телефон: 2676
Телефонен код: 05968

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8215 Телефонен код: 05933

Демографски данни:

* Население: 301 жители.
* Безработица: 4
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: