14.02.2013

Откри се изложбата „История на лозарството и виноделието в Поморие”

Изложбата  „История на лозарството и виноделието в Поморие” беше открита на 13.02.2013г. в Исторически музей Поморие. Изложените експонати свидетелстват за лозаро-винарството по нашия край още от древността. Посетителите имат възможност да видят съдове за производство и съхранение на вино, дамаджани и стъклени съдове, пръскачна машина, помпа  и други съоражения от XIX и XX в., както и антични експонати, които свидетелстват за винопроизводството като основен поминък на града още от времето на древните траки. Наред с тях са изложени и фотоси, изобразяващи начина на винопроизводство в наши дни. На откриването на изложбата присъства и кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Първите сведения за отглеждането на лозя в този регион са от времето на траките. Вино се е произвеждало и през цялата римска епоха. Византийската принцеса Анна Комнина споменава в своите трудове, че тук се обработват лозя, което се потвърждава и през Oсманския период от Евлия Челеби, който през XVII в. свидетелства в своите пътеписи, че местните хора поддържат огромни площи лозя. От Освобождението до наши дни се създават фабрики за винопроизводство, които поддържат доброто качеството на поморийското вино.

Всеки, които желае може да посети и разгледа изложбата в сградата на Исторически музей – Поморие.