14.02.2013

Решения от 20-то заседание проведено на 08.02.2013г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 20-ТО ЗАСЕДАНИЕ  ПРОВЕДЕНО НА 08.02.2013г.

/мандат 2011-2015г./ 

Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 28.02.2013г.

Изтегли: 20-то заседание