12.02.2013

СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2013

 

Изтегли: Спортен календар

Дата

Етапи на

състезанията

Вид спорт

Участници

Място на

провеждане

Организация и

контрол

01.10.2012-20.12.2012

Вътре-училищни

състезания

По училищен спортен календар

За всички училища

В училищата

Учителите по физ.култура и спорт

24.01.2013

Общински кръг

Тенис на маса

5-7клас

8-10клас

Сграда на

Пансионата

1. Експерт ”Спортни дейности” Община Поморие2. Координатор „Училищен спорт”

3.Учители по ФВС

07.02.2013

Общински кръг

Баскетбол

5-7клас

8-10клас

Спортна зала при Гранд Хотел „Поморие”

1. Експерт ”Спортни дейности” Община Поморие2. Координатор „Училищен спорт”

3.Учители по ФВС

18.02.2013

Общински кръг

Хандбал

5-7клас

8-10клас

Спортна зала при Гранд Хотел „Поморие”

1. Експерт ”Спортни дейности” Община Поморие2. Координатор „Училищен спорт”

3.Учители по ФВС

19.02.2013

Общински кръг

Волейбол

5-7клас

8-10клас

10-12клас

Спортна зала СОУ”Иван Вазов”-Поморие

1. Експерт ”Спортни дейности” Община Поморие2. Координатор „Училищен спорт”

3.Учители по ФВС

25.02.2013

Общински кръг

Футбол

5-7клас

8-10клас

Стадион при Гранд Хотел „Поморие”

1. Експерт ”Спортни дейности” Община Поморие2. Координатор „Училищен спорт”

3.Учители по ФВС