11.02.2013

График на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

– 12.02.2013г. – /вторник/ от 16.00ч. – комисия по комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

– 13.02.2013г. /сряда/ от 15.00ч. – комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– 14.02.2015г. /четвъртък/ от 16.00ч. – комисия по законност и обществен ред;

– 15.02.2013г. /петък/ от 16.00 ч. –  комисия по финанси и европейска интеграция;

– 18.02.2013г. /понеделник/  от 16.00ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

– 19.02.2013г. /вторник/  от 18.00ч. – председателски съвет.