03.01.2013

село Страцин

СТРАЦИН

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 46′ сев. ш. и 27° 28′ изт. д. Релеф: Селото се намира на 20 км. северозападно от град Несебър.
* Надморска височина: 133 м.
* Води: В близост до селището минава малка река.
* Климат: Умереноконтинентален.
* Средногодишна температура: 12.7 C.
Средна юлска температура: 24 С.
Средна есенна температура: 21 С.

Административно управление:

* Кмет: Хасан Иса Кралъ
Телефон: 2350
Телефонен код: 05967
Секретар: 2346

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8222

Демографски данни:

* Население: 1261 жители.
* Безработица: 6
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Образование:

АДРЕС: с.Страцин 8222

ул. „Средна гора”

тел. 05967 – 23 68
e-male:otecpaisii_utcilishte@abv.bg


Oсновно училище „Отец Паисий” с.Страцин е отворило за пръв път врати в далечната 1880г. През своята вековна история то се е превърнало в утвърден образователен център за селата Страцин и Косовец.

В училището в момента се обучават 155 деца от 15 правоспособни преподаватели:11 учители и четирима възпитатели.

Основната задача пред колектива е била и си остава трайното овладяване на материала, залегнал в учебната програма. Всички, завършили и продължили обучението си ученици, запазват или повишават успеха си в средните училища.

Наред с тази основна задача в училището се работи активно и по новите приоритети като:прибиране, задържане и опазване живота и здравето на децата,

интеграция на ромите, възпитаване в дух на търпимост и уважение на различните мнения.

Училището разполага с функциониращи компютърна зала и мултимедия.

Особена радост за учителите с по-голям стаж в ОУ”Отец Паисий” с.Страцин са четиримата ученици на училището, завърнали се в него като редовни учители.

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: