03.01.2013

село Порой

ПОРОЙ

Училище „Св. Св. Кирил и Методий“

Географски фактори:

* Местоположение: 42°45′ сев. ш. и 27°33′ изт. д.
* Релеф: Селото се намира на 15 км. северозападно от град Несебър.
* Надморска височина: 90 м.
* Води: язовир „Порой“
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

* Кмет: Фатме Смаил
Телефон: 2242
Телефонен код: 05969
Секретар: 2240

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8221 Телефонен код: 05937

Демографски данни:

* Население: 917 жители.
* Безработица: 7 %

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: