03.01.2013

село Косовец

КОСОВЕЦ

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 45′ сев. ш. и 27° 26′ изт. д. Релеф: Селото се намира на 15 км. североизточно от град Айтос
* Надморска височина: 278 м.
* Води: : Малка река.
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

* Кмет: Али Хашим

Телефон: 2411
Телефонен код: 05967

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8223 Телефонен код: 05930

Демографски данни:

* Население: 269 жители.
* Безработица:
7 %

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: