03.01.2013

село Лъка

ЛЪКА

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 37′ сев. ш. и 27° 33′ изт. д. Релеф: Селото се намира на 5км. североизточно от гр. Бургас.
* Надморска височина: 35 м.
* Води: Язовир
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С
Средна есенна температура: 21 С

Административно управление:

* Кметски наместник: Жасмина Недкова Димитрова
Телефон: 2183
Телефонен код: 05968

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8216 Телефонен код: 05933

Демографски данни:

* Население: 117 жители.
* Безработица: 3
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: