03.01.2013

село Дъбник

ДЪБНИК

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 41′ сев. ш. и 27° 30′ изт. д.

Релеф:

Селото се намира на 15 км. западно от Несебър.
* Надморска височина: 260 м.
* Води:
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 12.7 С
Средна юлска температура: 24 С

Административно управление:

* Кмет: Осман Осман Смаил
Телефон: 257
Телефонен код: 059694
Секретар: Стоянка Долапчиева
Телефон: 257

Инфраструктура:

* Транспорт: Автобусен
* Водоснабдяване: Да
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8213 Телефонен код: 05934

Демографски данни:

* Население: 1120 жители.
* Безработица: 6
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: