03.01.2013

село Гълъбец

ГЪЛЪБЕЦ


ОУ „Г. С. Раковски“

Географски фактори:

 

 • Местоположение: 42° 46′ сев. ш. и 27° 32′ изт. д.
 • Релеф: Селото се намира на 21 км. северозападно от Несебър, край река Хаджийска.
 • Надморска височина: 160 м.
 • Води:
 • Климат: Умереноконтинентален
 • Средногодишна температура:

 

 

 

Административно управление:

 

 

 • Кмет: Тодорка Липчева
 • Телефон: 2112
  Телефонен код: 05969
  Секретар: Тодорка Кирова
  Телефон: 2114

 

 

 

Инфраструктура:

 

 

 • Транспорт:
 • Водоснабдяване:
 • Канализация:
 • Комуникации: Пощенски код: 8220 Телефонен код: 05969

 

 

 

Демографски данни:

 

 

 • Население: 1259 жители.
 • Безработица: 8 %

 

 

 

Икономика:

 

 • Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство, овощарство
 • Туризъм: Селски туризъм
  Промишленаст: Консервна фабрика

 

 

 

Социални дейности:

 

 • Култура:
 • Здравеопазване:

 

 

 

Статистически данни:

 

Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

 

 

 • Природна забележителност „КОРИЯТА“

 

 

 

КОРИЯТА – вековна брястова гора

Категория: Природна забележителност

Местоположение: с. Гълъбец, община: Поморие, област: Бургас

Площ: 20.00 хектара

РИОСВ: Бургас ул.“Перущица“ 67 ет.3 п.к.219

Документи на обявяване:Заповед No.3384 от 08.12.1966

Режим на дейности:

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им.

Други населени места в Община Поморие: