03.01.2013

село Горица

ГОРИЦА

Географски фактори:

 • Местоположение:

42° 48′ сев. ш. и 27° 32′ изт. д.

 • Релеф: Селото се намира на 25 км. северозападно от град Несебър.
 • Надморска височина: 250 м.
 • Води:
 • Климат: Умереноконтинентален, повлиян от Черно море.
 • Средногодишна температура: 15 С.

Административно управление:

 • Кмет: Тончо Киров
  Телефон: 2412
  Телефонен код: 05969

 

Инфраструктура:

 • Транспорт: Автобусен
 • Водоснабдяване: Да
 • Канализация: Частична
 • Комуникации: Пощенски код: 8225

 

Демографски данни:

 • Население: 770 жители.
 • Безработица: 6 %

Образование

ОУ’ХРИСТО БОТЕВ“с.Горица Община Поморие,Област Бургас________________ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ № 60__________________

Директор 05969 / 2363                                                                                                              Е-mail:ou_goritsa@abv.bg

Да творим, творим  за да градим.

В далечната 1842 година родолюбиви хора се захванаха с богоугодно и спасително дело – да  дадат образование на децата си. Те поставили началото на просветата в малкото селце Горица. Забележителна в историята на училището остава 1907г., тогава по инициатива на Драгни Грозев в с. Горица основава първата прогимназия в Поморийска околия. Много трудности е преживяло нашето училище, но учителите, работали в него никога не са падали духом и с общи усилия , и съдействието на директора и училищното настоятелство през 1933 г. е построена новата сграда на училището. Училището работи за повишаване екологичната култура на децата и тяхната загриженост като европейски граждани.

Незабравими за учениците остават многобройните конкурси, викторини, състезания, екскурзии,похо ди .

Помислете колко детски смях и забързани стъпки са запечатали стените на нашего училище, колко поколения са преживели болката и гордостта на подрасгванего им тук, в тази сграда. Тя е била нова и уюгна, но годините не прощават на никого и днес ние имаме уникалния шанс да сме свидетели и участници на едно ново раждане на училищего.
Празник на буквите ОУ „Христо Ботев“Празник на буквите ОУ „Христо Ботев“Празник на буквите ОУ „Христо Ботев“Празник на буквите ОУ „Христо Ботев“Празник на буквите ОУ „Христо Ботев“
Компютърен кабинет ОУ „Христо Ботев“Компютърен кабинет ОУ „Христо Ботев“


Класна стая ОУ „Христо Ботев“

Икономика:

 • Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
 • Туризъм: Селски туризъм

 

Социални дейности:

 • Култура:

  Лазаровден

  Така наричат Лазаровден (неделята преди Великден), е останал в бита на селото като един вълнуващ празник за младостта и красотата. На този ден най-личните моми на селото пеят лазарски песни и играят специфични лазарски хора, облечени в най-хубавите битови носии и накичени с ефектни местни труфила и накити. В събота вечерта преди Лазаровден, момите се събират в дома на буеницата (най-малката мома, още не любена), за да направят генерална репетиция. Още от сутринта на другия ден, лазарките тръгват из село от къща на къща, където ги очакват радостните домакини. Буеницата повежда още от портата хорото и лазарките влизат в дома с песни. Характерно за лазарските песни са поименните обръщения, които певците-лазарки променят в зависимост от личността, към която отправят пожеланието. Голям брой лазарски песни са свързани и с домашните животни-първи помощници на човека.

 • Здравеопазване:

  Дом за възрастни с увреждания – с. Горица, община Поморие, област Бургас

  Специализираната институция предоставя социални услуги на 52-ма човека. Домът е преместен през месец ноември 2003 година от с. Лъка, община Поморие. Сградата е монолитна, триетажна с площ 420 кв.метра и дворно място – 5 000 кв.м. Тя е съобразена със съвременните стандарти и критерии за материална база, адаптирана и достъпна среда за хора с увреждания. Хората са настанени в единични и двойни стаи и 4 апартамента със самостоятелни санитарни възли. В специализираната институция е изграден рехабилитационен кабинет, включващ кабина за масаж, салон за лечебна физкултура, зала за психомоторика и стая за релаксация. Има отделни кабинети за социални консултации и индивидуална терапия, кабинет по интереси и кабинет-кухня, оборудван със съвременна кухненска техника. Числеността на персонала е 20 души, включително 2 медицински сестри, 1 социален работник, 1 фелдшер и един рехабилитатор. За оборудване и обзавеждане Агенцията за социално подпомагане е осигурила 163 200 лева, за строително-ремонтни дейности – 295 071 лева.

 

Статистически данни:

 • Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

  • „ЧАИРИТЕ“ – Защитена природна местност:

ЧАИРИТЕ – БЛАТНО КОКИЧЕ

Категория: Защитена местност

Местоположение: с. Горица, община: Поморие, област: Бургас

Площ: 2.00 хектара

РИОСВ: Бургас ул.“Перущица“ 67 ет.3 п.к.219

Документи на обявяване:Заповед No.1938 от 03.07.1970

Цели на обявяване :

1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:

1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче

2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на блатното кокиче – не по-рано от 30 май

Уважаеми посетители на страницата,
изпращайте Вашите допълнения или предложения за с. Горица на адрес: projects@pomorie.org . Благодарим Ви!

Други населени места в Община Поморие: