03.01.2013

село Габерово

ГАБЕРОВО

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 42′ сев. ш. и 27° 32′ изт. д.

Релеф:

Селото се намира на 19 км. западно от Несебър.
* Надморска височина: 174 м.
* Води: язовир „Ахелой“
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура: 15 С.

Административно управление:

* Кмет: Ахмед Али Мехмед
Телефон: 256
Телефонен код: 059694

Инфраструктура:

* Транспорт:
* Водоснабдяване:
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8212

Демографски данни:

* Население: 592 жители.
* Безработица: 6
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: