08.02.2013

Публична покана с предмет: „Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче”-с. Страцин, община Поморие”

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9011988 08.02.2013 г. Община Поморие Настоящата публична покана е с предмет на поръчката: “„Обзавеждане на помещенията в ЦДГ „Сребърно звънче”-с. Страцин, община Поморие” 15.02.2013 г.

 

 

 

 

Документация

Разяснение обзавеждане

Второ разяснение

Обявление-относно-класиране-на-офертите