05.02.2013

Обявления по ОВОС от 05.02.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската администрация уведомява гражданите, че в Община Поморие са постъпили:

1. Уведомително писмо с вх.№30-1023-1/01.02.2013г. от „ГПС Петрик и Ко” ЕООД, с което се съобщава, че дружеството има инвестиционно намерение за изграждане на „Пътна връзка, електрически и ВиК мрежи в ПИ №018368, местност „Кошарите, землище на гр. Поморие”;

2. Уведомително писмо с вх.№30-1023-1/01.02.2013г. от „Еко Продукшън Партнершип” ЕООД, с което се съобщава, че дружеството има инвестиционно намерение за изграждане на „Пътна връзка, електрически и ВиК мрежи в ПИ №020510, землище на гр. Каблешково”.