31.01.2013

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление за 2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЗА 2012 ГОДИНА

 

            Уважаема г-жо Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми съграждани,

          На основание чл.44, ал.5, изречение първо от ЗМСМА, на 30.01.2012 година представих на Общински Съвет – Поморие своята Програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.
            Съобразно разпоредбата на чл.44, ал.5, изречение последно от ЗМСМА представям пред Общински Съвет – Поморие годишния отчет за изпълнение на програмата за 2012 г.

 

 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ