30.01.2013

Обявления по ОВОС от 30.01.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас

 

РЕШЕНИЕ №4929/17.01.2013 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка в решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № БС 81—ПР/18.10.2012 г.

Изтегли: РЕШЕНИЕ №4929/17.01.2013 г.