03.01.2013

село Белодол

БЕЛОДОЛ

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 43′ сев. ш. и 27° 27′ изт. д.

Релеф:

Селото се намира на 11 км. от град Айтос.
* Надморска височина: 218 м.
* Води: язовир „Ахелой“
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура:

Административно управление:

* Кмет: Гюлфие Хасан

Телефон: 2209
Телефонен код: 05967

Инфраструктура:

* Транспорт:
* Водоснабдяване:
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8219

Демографски данни:

* Население: 516 жители.
* Безработица: 8
%

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

Културни и природни забележителности:

Други населени места в Община Поморие: