25.01.2013

Решения от 19-то /извънредно/ заседание проведено на 23.01.2013г.

ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ   – ПОМОРИЕ 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ 19-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ  ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2013г.

/мандат 2011-2015г./ 

Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 08.02.2013г.

Изтегли: 19-то заседание