22.01.2013

Стартират чуждоезикови и квалификационни обучения в НЧ „Светлина-1939”, гр. Поморие

        Читалищно сдружение „Читалища от Община Поморие-2010” организира курсове по английски, немски и руски език. Освен чуждоезикови обучения ще се провеждат и всички видове професионални обучения, финансирани чрез Агенция по заетостта по програма „Аз мога повече”. Одобрените по тази програма кандидати ще могат да започнат желаното обучение след получаване на Уведомление от Бюрото по труда. За всички останали курсовете ще бъдат достъпни след собствено заплащане.

       За повече информация: адрес гр. Поморие, НЧ „Светлина-1939”, ул. „Княз Борис” и телефон 0894474264 или 0886424475.