21.01.2013

Публична покана с предмет „Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина»“

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9011333 21.01.2013 г. Община Поморие Експедиентски пътувания – за пътнически агенти, автори на пътеводители, туроператори и туристически агенти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 28.01.2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

Документация Поморие Експед.пътувания