21.01.2013

Публична покана с предмет “ Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина»,

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9011335 21.01.2013 г. Община Поморие Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 28.01.2013 г.

 

 

 

 

 

 

Документация Поморие Тур.пакети