21.01.2013

График на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ГРАФИК

на заседанията на комисиите към Общински съвет – Поморие

 

Постоянните комисии към Общински съвет – Поморие ще проведат заседания, както следва:

– 22.01.2013г. – /вторник/ от 16.00ч. – комисия по комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци;

– 23.01.2013г. /сряда/ от 16.00ч. – комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика;

– 24.01.2015г. /четвъртък/ от 16.00ч. – комисия по финанси и европейска интеграция;

– 25.01.2013г. /петък/ от 16.00 ч. – комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост;

– 28.01.2013г. /понеделник/ от 16.00ч. – комисия по законност и обществен ред;

– 30.01.2013г. /сряда/ от 15.00ч. – председателски съвет.

Председател на Общински съвет

Поморие: /п/

/д-р Милена Енева