19.01.2013

Съобщение от общинска администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание & 2 от  ЗПУГДВМС ,чл.73, чл.175, ал.1  от Изборния кодекс и Решение № 56-НР /30.11.212г. на ЦИК за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г., относно гласуване на избиратели с физически увреждания определям СИК № 036/квартала/ със седалище ОУ”Хр.Ботев”,СИК № 026/града/ със седалище   у-ще “Ив.Вазов”,

СИК  № 27 със седалище „СПТУ”Ал.Константинов”СИК № 042/ ДВФУ/ с.Горица, , СИК-№ 003 гр.Ахелой със седалище ОУ”Хр.Ботев”,СИК № 011 с.Гълъбец със седалище ОУ”Г.С.Ръковски”,СИК № 044 с. Порой със седалище ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.

Гражданите желаещи да гласуват в изборния ден могат да правят заявки за помощ   на тел. 0596/ 2-21-36; 0596/2-21-01;0596/2- 25- 65 и  05969/23 65 с.Горица/

 

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ