03.01.2013

село Бата

село БАТА

Географски фактори:

* Местоположение:
* 42° 44′ сев. ш. и 27° 30′ изт. д.

Релеф:

Селото се намира на 24 км. западно от Несебър, в най – източните разклонения на Айтоска планина.
* Надморска височина: 150 – 230 м.
* Води:
* Климат: Умереноконтинентален
* Средногодишна температура:

Административно управление:

* Кмет: Георги Неделчев Георгиев
Телефон: 2030
Телефонен код: 05967
Секретар: Мариана Георгиева Душева
Телефон: 2130

Инфраструктура:

* Транспорт:
* Водоснабдяване:
* Канализация:
* Комуникации: Пощенски код: 8218 Телефонен код: 05967

Демографски данни:

* Население: 1116 жители.
* Безработица:
7,07 %

Икономика:

* Селско и горско стопанство: Земеделие, животновъдство
* Туризъм: Селски туризъм

Социални дейности:

* Култура:
* Здравеопазване:

Статистически данни:

* Площ:

Исторически данни:

* През ХVІІ в. в околностите се подвизава и укрива хайдутинът Вълчан Войвода.

Културни и природни забележителности:

* В землището на селото има останки от тракийско селище.
* В местността “Карабаир” и “Кавакдере” има останки от крепост “Калето” и параклис.
* До днес е запазена църквата “Св. Троица”, построена през 1906 г.

Други населени места в Община Поморие: