17.01.2013

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за отстъпено право на строеж

УТВЪРЖДАВАМ:

         Иван Алексиев /П/

       Кмет на Община Поморие

 

 

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за отстъпено право на строеж

Име, презиме, фамилия

Населено място

1

Веселин Илиев Кабов с.Горица

2

Марин Симеонов Асенов с.Горица

3

Виолета Желязкова Пенова с.Горица

4

Янчо Николов Петков с.Гълъбец

5

Севджан Осман Салим с.Гълъбец

6

Слави Керчев Димитров с.Гълъбец

7

Кирил Ангелов Шуранов с.Порой

8

Айше Хасан Сали с.Порой

9

Митко Христов Николов с.Порой

10

Иван Маринов Караиванов с.Медово

11

Минчо Атанасов Андреев с.Медово

12

Атанас Маринов Караиванов с.Медово

13

Атанас Йорданов Караиванов с.Медово

14

Валентин Иванов Вълков с.Медово

15

Марин Йорданов Атанасов с.Медово

16

Христо Иванов Вълков с.Медово

17

Славчо Еленов Караиванов с.Медово

18

Георги Асенов Ралев с.Медово

19

Атанас Маринов Стоянов с.Медово

20

Вълкан Маринов Караиванов с.Медово

21

Александър Славчев Ангелов с.Медово

22

Боян Славчев Ангелов с.Медово

23

Иван Христов Михов с.Медово

24

Симеон Асенов Ралев с.Медово

25

Димитринка Ангелова Михалева с.Медово

26

Цеца Митева Стоянова с.Медово

27

Демир Маринов Караиванов с.Медово

28

Фанка Янкова Кулова с.Бата

29

Исмаил Сали Салим с.Бата

30

Неджмие Нуф Юмер с.Габерово

31

Деян Пеев Лефтеров гр.Ахелой

32

Георги Руменов Папиров гр.Поморие

33

Александър Русев Алексиев гр.Поморие

34

Елица Асенова Алексиева гр.Поморие

35

Хасан Даил Али гр.Поморие

36

Стефан Асенов Митков гр.Поморие

37

Кирил Милчев Димитров гр.Поморие

38

Дженка Сашева Минчева гр.Поморие

39

Ева Левенова Огнянова гр.Поморие

40

Лиляна Христова Христова гр.Поморие

41

Събина Събева Любенова гр.Поморие

42

Стоян Георгиев Кусев гр.Поморие

43

Гергана Маринова Стефанова гр.Поморие

44

Зоя Христова Топчева гр.Поморие

45

Недялка Маринова Райкова гр.Поморие

46

Цветанка Василева Тодорова гр.Поморие

47

Сийка Ангелова Маринова гр.Поморие

48

Димитър Янев Атанасов гр.Поморие

49

Сийка Иванова Чакърова гр.Поморие

 

Комисия: 1.Диана Вечева /П/

                    Началник отдел “ОСУСТ”

                 2.Мария Агорастева /П/

                    Ст. експерт в отдел “ОСУСТ”

                 3.Маряна Кичукова /П/

                    Ст. експерт в отдел “ОСУСТ”

                 4.Илияна Калудова /П/

                    Ст. експерт към дирекция “СУТОСУП”

                 5.Адам Адамов /П/

                   Общински съветник

                6.Катя Христофорова /П/

                   Общински съветник