17.01.2013

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за общинско жилище

         УТВЪРЖДАВАМ:

         Иван Алексиев /П/

        Кмет на Община Поморие

 

Списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди, кандидатстващи за общинско жилище

Име, презиме, фамилия

Населено място

1

Виолета Миткова Миткова гр.Ахелой

2

Иванка Иванова Чаканова гр.Поморие

3

Едек Иванов Михайлов гр.Поморие

4

Веселина Стоилова Димитрова гр.Поморие

5

Афе Асан Ахмед гр.Поморие

6

Йосиф Стоянов Топалов гр.Поморие

7

Шенай Рамис Калинова гр.Поморие

8

Йовка Коева Демирева гр.Поморие

9

Асен Николов Ценин с.Бата

10

Ахмед Халил Солак с.Гълъбец

 

Комисия: 1.Диана Вечева /П/

                    Началник отдел “ОСУСТ”

                 2.Мария Агорастева /П/

                    Ст. експерт в отдел “ОСУСТ”

                 3.Маряна Кичукова /П/

                    Ст. експерт в отдел “ОСУСТ”

                 4.Илияна Калудова /П/

                    Ст. експерт към дирекция “СУТОСУП”

                 5.Адам Адамов /П/

                   Общински съветник

                6.Катя Христофорова /П/

                   Общински съветник