16.01.2013

Съобщение от общинска администрация

Община Поморие уведомява, че назначената комисия със Заповед   № РД – 16 – 688/ 05.06.2012 г. на Кмета на Община Поморие със задача да се установи броя и собствениците на рибарски лодки и да се създаде  регистър на собствениците на плавателните съдове на рибарски хелинг, гр. Поморие, кв. „Свети Георги” и гр. Ахелой, е констатирала съществуването на плавателни съдове, които не се използват по предназначение и такива, които са негодни за употреба.

         Община Поморие уведомява собствениците и ползвателите на плавателни съдове, които не се ползват по предназначение, а също и такива, които са във вид негоден за употреба да ги премахнат в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение. В противен случай ще бъдат премахнати от Община Поморие, като разходите по премахването ще бъдат за сметка на собствениците.